Välkommen till NSPH Blekinge

NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. I Blekinge består NSPH av 6 patient-, brukar- och anhörigorganisationer.

Attention Ronneby - Blekinge
Hjärnkoll Blekinge
OCD-föreningen i östra Skåne och Blekinge
RSMH
SHEDO
SPES

Vad vi har gemensamt är att vi alla på något sätt har kopplingar till psykisk ohälsa och vi ser vår erfarenhet som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Vi verkar för att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

Välkommen att vara med i arbetet med framtiden psykiatri i Blekinge. Vi arbetar också med vidareutveckling av oss själva  och föreningen tillsammans. Genom olika former av studiecirklar, dialogmöten, gemensamma föreläsningar, workshops med mera.

En del av det viktiga arbete vi medverkar i är referensgrupper, Uppdrag psykisk hälsa samt andra uppdrag mot kommuner och landsting i länet.

Välkommen att medverka

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.