Ambassadörer

I Blekinge har vi ca 10 aktiva ambassadörer. Ambassadörerna är själva navet i Hjärnkolls arbete med att förbättra attityder till psykisk ohälsa. Ambassadörernas erfarenheter och kunskaper är viktiga att lyssna till inom skolans värld, inom vården, på arbetsplatser, på försäkringskassan, på arbetsförmedlingen och inte minst inom den allmänna debatten om psykisk ohälsa.

Genom föreläsningar, utbildningar, seminarier, medverkan i media och manifestationer arbetar ambassadörerna med att sprida kunskap och öppna upp för samtal om psykisk ohälsa.

Ambassadörerna i Blekinge har en stor och bred kunskap som bygger på deras egna erfarenheter av vården, skolan, arbetslivet mm. Det går bra att boka en ambassadör för att lära sig mer om hur det är att leva t.ex. med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, eller att leva med ångest.
Ambassadörerna erbjuder även specialframtagna föreläsningar på olika teman. Se under fliken ambassadörsbroschyr!


Vill du veta mer eller boka en ambassadör, kontakta:
Anita Sjödahl, prio- o ch brukarsamordnare, tel: nnnnnnn
e-post: anita.sjodahl@nsphblekinge.se