Attention Ronneby – Blekinge

Riksförbundet Attention vänder sig till personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, Tourettes syndrom, ASD (Autism Spectrum Disorder) och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förbundet bildades 1999 och har fler än 16 000 medlemmar. Det finns 60 lokalavdelningar runt om i landet och i Blekinge finns Attention Ronneby – Blekinge.

Attention arbetar för:

  • Att människor med NPF ska få hjälp och stöd
  • Att vård och stöd ska ha hög kvalitet och vara evidensbaserad (utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet)
  • Att kunskap från experter ska nå ut, via media, på vår webb och i vår tidning
  • Att våra erfarenheter ska tas till vara
  • Att skapa möten och verksamhet för medlemmarna.

 

Kontaktperson: Anita Sjödahl, Ordförande Attention Ronneby – Blekinge
Mail: attention@nsphblekinge.se
Hemsida: http://attention-blekinge.se