Kontakt

NSPH Blekinge Finns på Västra Torggatan 7A 37230 Ronneby. Där vi hyr ett kontorsrum av Studieförbundet Vuxenskolan.

Ordförande
Anita Sjödahl
E-post: anita.sjodahl@nsphblekinge.se
Ledamot
Jan Hinderyd
Ledamot
Mikael Engvall
E-post: mikael.engvall@nsphblekinge.se
Ledamot
Gert Månsson
gert.mansson@hjarnkoll.se
Suppleant
Karl-Erik Johansson
Kassör
Andrew Sjöström
E-post: andrew.sjostrom@nsphblekinge.se
Suppleant
Kerstin Evesson
E-post: kerstin.evesson@nsphblekinge.se
Cirkulerande sekreterare väljs på respektive styrelsemöteSuppleant
Christina Ericsson
E-post: christina.ericsson@nsphblekinge.se