Litteratur

Så gör du som chef

Psykisk ohälsa finns överallt, även på arbetsplatsen. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. I Sverige har tre av fyra erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Ändå är tystnaden kompakt. Särskilt på våra arbetsplatser som ofta står handlingsförlamade. Med enkla lösningar går det att förändra mycket.

Skriftliga rutiner för hur chefer ska agera tidigt är viktiga första steg tillsammans med öppnare samtal på jobbet. Innehåll: Hur stödjer jag som chef en anställd som mår dåligt på bästa sätt? Hur motverkas negativ stress? Vilka faktorer främjar psykisk hälsa och välbefinnande? Hur genomför jag känsliga samtal? Det är några av de frågor som aktualiseras i denna handledning för chefer i privat och offentlig tjänst.

 

 

Så gör du som kollega
Visste du att psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken? Lär hur du kan agera som kollega för bättre psykisk hälsa på jobbet. Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Ändå är tystnaden kompakt. Särskilt på våra arbetsplatser som ofta står handlingsförlamade. Med enkla lösningar går det att förändra mycket.

Skriftliga rutiner för hur chefer ska agera tidigt är viktiga första steg tillsammans med öppnare samtal på jobbet. Huvudbudskapet i handledningen Så gör du som kollega är att det är viktigt att tala öppet och visa tillit. Därigenom kan chefer och kolleger bättre agera utifrån varandras faktiska behov istället för att utgå från antaganden eller föreställningar om vad som behövs.