OCD-föreningen i östra Skåne och Blekinge

 

 

…stra SkŒne Blekinge

 

Svenska OCD-förbundet bildades 1986 och är en rikstäckande förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga. 1996 bildades en lokalförening i östra Skåne och Blekinge.

OCD-föreningen i östra Skåne och Blekinge vill öka kunskapen om tvångssyndrom både bland allmänheten och bland personer inom vården.

 

Kontaktperson: Jan Hinderyd
Tel: 0454-18195
E-post: ocd@nsphblekinge.se
Hemsida: www.ocdforbundet.se/oskane-blekinge