NSPH står för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.
Vi är en paraplyorganisation och hos oss är flera av Blekinges brukar– och anhörigföreningar samlade. Tillsammans arbetar vi för att förbättra vården, höja kunskapen om psykisk hälsa i samhället och minska stigman.
Tillsammans blir allas erfarenheter var gemensamma styrka.