SHEDO

shedo

 

SHEDO är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som jobbar utifrån tre syften:

  • Att sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar
  • Att ge stöd åt drabbade och anhöriga
  • Att arbeta för en bättre vård för dessa grupper

 

SHEDO är en intresseförening vilket innebär att SHEDO är öppna för såväl drabbade och anhöriga som professionella som i sitt arbete möter målgruppen eller personer som helt enkelt är intresserade av SHEDO:s frågor.

Föreningen bildades i augusti 2008.

Mail: shedo@nsphblekinge.se
Jourmail: jour@shedo.se
Hemsida: http://www.shedo.se