Temaföreläsningar

Bemötande och förhållningssätt – i möten med människor med psykiska funktionsnedsättningar. En utbildningsdag för personal och ledning som genom sitt arbete möter människor med psykisk ohälsa.

Utbildningen innehåller en genomgång av olika psykiatriska diagnoser, hur de yttrar sig och svårigheterna de kan föra med sig, hur vi kan jobba med strategier och hjälpmedel.
Vi går sedan vidare med diskussioner och övningar i våra vanligaste fördomar och vårt förhållningsätt, vi samtalar om vad ett gott bemötande är och hur vi på ett bra sätt kan bemöta människor med olika behov
Kursupplägg:

  • Grundkurs i psykiatriska diagnoser
  • Strategier och hjälpmedel
  • Hur fördomar påverkar oss och hur vi kan arbeta med vårt förhållningsätt
  • Med rätt kunskap och verktyg kan jag bemöta människor med olika behov
  • Att våga prata om det som är svårt att sätta ord på