Utbildning

NSPH Blekinge erbjuder studiecirklar, utbildningar och föreläsningar som riktar sig till brukare, yrkesverksamma och beslutsfattare inom psykiatri och omsorgsverksamheter. Vi medverkar också i seminarier och konferenser.

För mer information, kontakta:
Mikael Engvall, Utbildningsansvarig, tel: 0708 – 65 86 94,
e-post: mikael.engvall@nsphblekinge.se

NSPH Blekinges ingående organisationer erbjuder rådgivning, föreläsningar och utbildningar. Se under respektive organisation!