Vägen in!

En studiecirkel för dig som är på väg tillbaks till arbetslivet.
Vägen in är en kurs framtagen för dig som tidigare stått utanför arbetsmarknaden men som nu är på väg tillbaka till arbetslivet.
Under kursen arbetar vi med att synligöra och förstärka förutsättningarna till en hållbar väg in i arbetslivet, både på individ nivå och på verksamhetsnivå. Den är en möjlighet för dig som är på väg tillbaka till arbetslivet att utöka din verktygslåda så att du kan känna dig trygg och självsäker i din nya arbetsroll.
Kursinnehåll

  • Förväntningar, drömmar och möjligheter
  • Strategier, förhållningsätt och gränssättning
  • Din egen berättelse